12. 2. 2021

Otevřený kostel

Odpoledne v čase 15:00-17:00 lze soukromě navštívit kostel sv. Gotharda na tichou adoraci anebo jen tak, pro zklidnění a nabrání nové duchovní energie.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.