23. 1. 2022

Žehnání ikon

Ikonopisecký kurz na faře začíná ve čtvrtek 20. ledna a vrcholí v neděli 23. ledna požehnáním ikon při mši svaté v 10:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.