1. 10. 2023

Poděkování motorkářů za ochranu

Příští neděli se majitelé motorek sejdou na druhé mši svaté v 10:30 a po ní vyjedeme na společné poděkování Pánu Bohu za ochranu v letošní sezoně. Naše pouť bude směřovat na Sázavu ke sv. Prokopovi.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.