8. 1. 2021

Otevřený kostel, výstav Eucharistie

Náš kostel bude otevřený již nikoli ve středu, ale v pátek odpoledne, a to ve stejnou dobu 15:00-17:00. Na dvouhodinový čas pro soukromou adoraci naváže v 17:00 výstav Eucharistie s krátkými meditačními vsuvkami otce Miloše.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.