11. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

O politický i vojenský vliv na území Afghánistánu se dlouhodobě přetahují zejména Rusko a Spojené státy.
Modleme se za všechny světové velmoci, aby svou sílu a moc nepředváděly vojensky, ale využily všechny prostředky pro nastolení dialogu mezi soupeřícími národnostními skupinami.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.