23. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvorem, ale inspirováno Božím Duchem. Spolu s lektorem Martinem Damianem, jenž patří k našim nejznámějším ikonopiscům, to můžete na faře u Sv. Gotharda zkusit také. Bude potřebné si vzít volno a vybrat si světce nebo výjev z Bible, který byste chtěli pod jeho vedením na dřevo napsat. Přihlaste se anebo si napište o podrobnější informace na email info@martindamian.cz.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.