5. 11. 2021

účast na připravované synodě katolické církve

Prosíme o aktivní účast na připravované synodě katolické církve, do pátku 5. 11. 2021 se přihlaste na e-mailovou adresu zmíněnou ve farním informačním e-mailu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.