6.11. 2018

Vikářská vizitace farnosti

Jednou ročně má okrskový vikář povinnost vizitovat sobě svěřené farnosti. Farnost sv. Gotharda v Bubenči patří pod II. pražský vikariát, kde je okrskovým vikářem P. Josef Ptáček. Jeho návštěva kromě kontroly stavu fary a kostela a bratrského povídání se bude také týkat např. vedení intenční knihy (úmyslu na mše svaté) nebo existující platné závěti kněze.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.