8. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Albánským národním hrdinou je Gjergj Kastriota Skanderbeg, jenž se v 15. století proslavil jako bojovník proti Osmanské říši.
Modleme se za odvahu bránit pravdu a spravedlnost jak ve světě, tak i v našich rodinných či pracovních komunitách i za cenu osobních obětí nebo velkého nasazení.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.