15. 4. 2020

Biblická hodina

Dnes se opět můžete zúčastnit biblické hodiny, streamovaný výklad začíná v 18:15.

PRVNÍ JEDNÁNÍ S FARAONEM

Ještě v ten den faraon poručil dozorcům nad lidem a jejich zapisovatelům: „Nedávejte už těm lidem slámu k výrobě cihel jako dříve, ať sami jdou a slámu si sbírají. Uložte jim vyrobit stejný počet cihel, jako vyráběli dříve, nic jim neslevte! Jsou líní…“

Exodus 5,1-6,1

Mojžíšovo postavení se zhoršuje. Jako vůdce plánované revoluce se moc neosvědčil. Povedlo se mu sice s Áronovou pomocí přesvědčit hebrejské předáky, ale slibovaný odchod z Egypta se mu u faraona nepovedlo vyjednat. Pokud je nepustí ani na tři dny odejít do pouště, aby tam chválili svého Boha, jak je pustí, když by chtěli sbalit své stany, své služebnictvo i svůj dobytek, a vyrazit s nimi natrvalo ke svému slíbenému domovu? Nezradí Mojžíš Boha a nezanechá jeho povolání, když zjistí, že mu nerozumí ani nejbližší rodina a když s emu navíc ani příliš nedaří?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.