7. 4. 2023

Křížová cesta na Velký pátek

Poslední křížová cesta je na Velký pátek, začínáme v 15 hodin. Nezapomeňme na to, že tento den není v první řadě ani státní svátek ani dovolená, ale pro nás křesťany je to nejposvátnější čas smutku a odříkání – jde o den přísného půstu.
Mše svatá v 17:30 hod.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.