7.11. 2018

Biblický večer

KOUPĚ DĚDIČNÉHO POHŘEBIŠTĚ Sára se dožila sto dvaceti sedmi let, a zemřela v Kirjat-Arbě, to je v Hebronu, v kanaánské zemi. Abrahám zahájil smuteční slavnosti a nářek nad Sárou.

Abrahám kupuje první půdu v zaslíbené zemi, aby založil rodové pohřebiště. Znamená to něco do budoucna pro něho a pro jeho potomky? Kdo jsou to vlastně potomci Chetovi, kterým toto pole a jeskyně původně patří? V této části Bible budeme taky svědky tradiční orientální obchodní smlouvy, kde se o ceně pozemku smlouvá.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.