10. 2. 2023

Otevřený kostel - nešpory - mše svatá

V pátek na svátek sv. Scholastika od 15:00-17:00 otevřený kostel. Od 17:00 modlitba nešpor z breviáře. V 17:30 mše svatá.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.