12. 6. 2019

Biblický večer

Tu Izrael řekl Josefovi: „Zdalipak nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal.“ On mu odvětil: „Tu jsem.“ Izrael mu řekl: „Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku, a podej
mi zprávu.“ Poslal ho tedy z chebrónské doliny a on přišel do Šekemu. Jeden z nejznámějších biblických příběhů popisuje Josefa uprostřed svých bratří. Jeho otci Jakubovi připomíná milovanou manželku a Josefovu matku Ráchel, která zemřela při porodu Benjamina. Lze se vůbec divit bratrům, že na Josefa žárlí? Navíc, když ho otec nekrytě upřednostňuje a ani Josef se
netají zvláštními sny, v kterých se mu jeho bratři klaní.
Genesis 37

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.