8. 6. 2022

Biblický večer

148. POŽÍVÁNÍ ŽIVOČICHŮ
Leviticus, kap. 11

V běžné mluvě rozlišujeme živočichy na poživatelné a nepoživatelné, maximálně pak ještě subjektivně na chutné a nechutné. Pokud se v Bibli často vyskytuje upozornění, že Boží pohled na svět i na věci, které se v něm dějí, je odlišný od toho našeho, bude se to týkat i dělení živočichů. Pro člověka, který kráčí k Bohu, musí být důležitější to, zda a jak je vše kolem něho v souladu s Božím řádem a zda a jak něco tento řád nenarušuje. Už první hřích v ráji je popsán jako velké lákadlo, které je vábivé a chutné. Nejinak to může být ve všech oblastech, včetně jídla. Když připustíme, že některá jídla, ač poživatelná a chutná, mohou být zároveň pro člověka nezdravá, je už jen krůček k tomu, abychom připustili, že některá mohou být škodlivá i lidské duši. Jsou to především ta, která jsou či byla používaná pro modloslužbu anebo by mohla člověka vést k hříchům přejídání, marnivosti či nestřídmosti.

Ve středu pokračujeme výkladem Bible – biblické hodiny se konají na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.