2. 6. 2021

Biblický večer

119. NAŘÍZENÍ A POVZBUZENÍ
Exodus 22,17–23,19
Začíná řada zákonů, kde převažuje apodiktický charakter: jsou stručnější, bez konkretizace do konkrétních kauz, proto se nejen jeví
jako jednoznačnější, ale v budoucnu také budou vyžadovat podrobnější vysvětlení a aplikaci. Nesprávný výklad totiž mohl vést nejen
k pomýlení na cestě k Bohu, ale i k vážným
škodám na životě izraelského společenství.
Překvapením může být hned úvodní text, kde
Hospodin vyzývá k zabíjení čarodějnic a těch,
kteří praktikují pohlavní styk se zvířaty. Po
procesních normách, mezi nimiž nechybí ani
nařízení o dni odpočinku a sedmém roku, je
tato část uzavřena kultickými předpisy o každoročním slavení svátků třikrát za rok.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.