11. 2. 2024

Dětská mše v maskách

Příští neděle (11. února) je masopustní, proto děti mohou přijít na mši svatou v 10:30 v maskách! Prosíme o včasný příchod, protože začneme průvodem a končíme společným focením!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.