3. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

V této zemi jsou dvě katedrály v hlavním městě: katolická Svaté Rodiny a anglikánská sv. Jana.
Modleme se za biskupy a vrcholné představitele křesťanských církví, aby mezi sebou účinně spolupracovali nejen společensky, ale především v modlitební a charitativní oblasti.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.