28. 5. 2022

Společný výlet a Bohoslužba za krajinu

Pojďme si v sobotu udělat společný výlet na Sedlecké skály. Sejdeme se tam před 15 hodinou, kdy se tam bude konat ekumenická Bohoslužba za krajinu. Pohodlně se dá dostat na místo i pěšky ze zastávek Budovec anebo Kamýcká po žluté značené cestě ze Suchdola do Roztok.

Poslední roky se mnohem více než kdy jindy mluví o přírodě jako ohrožené skutečnosti, kterou my lidé, jimž byla Stvořitelem svěřena, spíše využíváme, než chráníme. Dlouhá desetiletí na to upozorňovali různí aktivisté, kteří někdy až bizarním způsobem poutali pozornost veřejnosti, i té, která se o tom dozvídala ze stránek novin a časopisů. Teprve poslední roky se touto otázkou zabývá i katolická církev, a to i díky papeži Františkovi, jenž nám připomíná povinnost chránit přírodu jako velký dar Boží, jejž nedostala pouze aktuální generace, ale celé lidstvo jako takové. Již po patnácté se na Praze 6, konkrétně na Sedleckých skalách nedaleko žlutě značené cesty ze Suchdola do Roztok, koná ekumenická bohoslužba za krajinu, do níž se biblickým čtením a jeho výkladem letos zapojí i bubenečský farář p. Miloš Szabo.
Více informací se dozvíte na www.drahan.chabry.cz.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.