11. 1. 2023

Biblický večer

162. MILOSTIVÉ LÉTO

Leviticus, kap. 25

Stokrát opakované klišé o přísném starozákonním Bohu a dobrotivém novozákonním Ježíši nabourává správná četba, výklad i pochopení biblického textu, v němž nechybí jak přísný Ježíš, doprovázený asketickým až neúprosným Janem Křtitelem, tak Bůh, Hospodin Izraele, jenž se slitovává nad těmi, kteří se různým způsobem proviní proti jeho požadavkům. Vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona je sankcionováno smrtí. To stále zůstává v platnosti, i když ta ztráta života není myšlena zde na zemi, ale ve věčnosti. Těžkým hříchem, tedy vědomým a dobrovolným přestoupením Božích požadavků, se připravujeme o stav blaženosti čili o nebe. V době před Kristem tato ztráta života byla často přenesena do ztráty svobody: takový člověk přicházel o půdu, o majetek, stával se dobrovolně anebo soudním příkazem otrokem. Bůh však zároveň zasahuje proti lidské krutosti a tzv. spravedlnosti, protože každému, i tomu největšímu provinilci, dává několik dalších šancí. I to je smysl a význam biblického milostivého léta.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.