9. 3. 2021

Setkání akolytů

Poslední měsíce ukazují, že je zapotřebí nejen udržet staletí zažité formy, ale také objevovat nové, které pomáhají prožívat tento pozemský život společně s Ježíšem, který zůstává mezi námi v podobě svátostí - pracovní setkání akolytů dnes večer poslouží právě tomu, abychom si více uvědomili vzájemnost a službu, kterou akolyté na sebe převzali při svém ustanovení.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.