2. 2. 2021

Žehnání přinesených svící

Svíčky dnes plní zcela jinou roli než kdysi: přesto mají velký význam v našem životě a mohou pro nás být nejen okrasou, ale i prostředkem spojení mezi lidmi i mezi námi a Bohem - přineste si je večer na mši svatou a kněz vám je požehná.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.