5. 12. 2020

Nedělní mše svatá

Povolený počet účastníků nedělní mše svaté je 1/3 kapacity kostela, tak se nebojte přijít na první ze čtyř nedělních mší svatých v Bubenči, dnes (v sobotu) večer v 17:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.