16. 10. 2021

Podzimní farní brigáda od 9:00

Poslední dvě brigády byly v době více nebo méně tvrdého lockdownu. Přesto se tenkrát na faře u na zahradě sešlo dost mužů i žen, připravených přiložit ruku k dílu, takže po skončení prací nejen že se fara mohla chlubit čistými okny a skleněnými stěnami a kostel perfektně vyluxovanou podlahou, vyčištěnými sochami i uklizenou půdou, ale také obě zahrady dostaly nový šmrnc: do ořezávání stromků, přesazování keříků, čištění plochy od kamení, řezání dřeva či drcení větviček se s nadšením pustily dokonce i děti, které práce venku bavila. Dá-li Pán Bůh, rád bych při této brigádě konečně naplnil i plán, který doposud nešel splnit. Když všechno skončíme, zajdeme si na Slamník na oběd a na jedno… Moc rád, přijďte.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.