27. 1. 2022

Schůzka synodiální skupiny

Ve čtvrtek v 18:30 se na faře sejde naše farní synodální skupina, v únoru proběhne setkání této skupiny s farností. Prosím sledujme dění v církvi, její budoucnost tvoříme my všichni.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.