20. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do Afghánistánu.
Modleme se za zdravý rozum našeho obyvatelstva, aby uposlechlo tohoto varování a nikdo se na vlastní pěst nepouštěl do individuálního dobrodružství.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.