Aktuality


dnes

Biblický večer

145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ 145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ Leviticus, kap. 8 To, že si každý z nás k něčemu nárokuje vlastnictví, nám přijde jak...

20. 5. 2022

Májová pobožnost: Babičky a dědové se modlí za vnoučata

Po celý květen bude v pátek přede mší svatou probíhat májová pobožnost – prosba o přímluvu Panny Marie na naše různé úmysly – zač...

21. 5. 2022

Sbor a svatba

Sobota 5. velikonočního týdne patří zpěvu a svatebnímu veselí. Od 9:00 proběhne soustředění sboru. V 15:00 svatba.

22. 5. 2022

Ministrantský den

Mše svaté tuto neděli proběhnou v obvyklé časy v 9:00 a 10:30...a ministranti vědí, že část této neděle patří jejich skupině....

25. 5. 2022

Biblický večer

146. ZASVĚCOVACÍ BOHOSLUŽBY Leviticus, kap. 9 I když svátostné kněžství, které má své kořeny teprve v Ježíšově rozhodnutí ustano...

28. 5. 2022

Bohoslužba za krajinu

Poslední roky se mnohem více než kdy jindy mluví o přírodě jako ohrožené skutečnosti, kterou my lidé, jimž byla Stvořitelem svěřena, sp...

31. 5. 2022

Dětské odpoledne

Loni to byla první velká veřejná akce po dlouhé covidové pauze: děti, které nemohly chodit do školy ani do družin, se na bubenečské kostel...Sledujte nás na
našem facebooku


26. 1. 2022

Biblický večer

131. ZAŘÍZENÍ PRO SVATYNI
Exodus 38,1–31

Konečně kapitola, kde se dozvídáme i něco nového, co v předchozích kapitolách nebylo. Je zde zmínka o ženách, sloužících u vchodu do svatyně. O jakou službu vlastně šlo? Dalším překvapením budou jejich zrcadla – dokážeme rekonstruovat, jak tato dodnes oblíbená součást dámských kabelek i domácností tenkrát vypadala? Překvapením pak může být vyúčtování a inventura, zmíněná na konci kapitoly: nejde pouze o to, kolik zlata, stříbra a mědi bylo použito při zhotovování jak samotné svatyně, tak jejího vnitřního zařízení, ale i o to, že je přesně a jménem určen muž, který je tímto vyúčtováním pověřen. Vše navozuje dojem, že se věci Boží zkrátka nesmí odfláknout.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.