23. 10. 2020

Otevřený kostel

V čase 15:00-17:00 je otevřený kostel pro individuální návštěvu a tichou modlitbu; po celý čas je výstav Eucharistie. Dodržujte všechny bezpečnostní nařízení a respektujte pokyny službukonajícího v kostele!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.