27. 5. 2020

Biblický večer

DRUHÉ TŘI EGYPTSKÉ RÁNY
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Jdi k faraonovi a řekni mu: Tak praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi obětoval. Neboť jestliže odmítneš a ještě je zadržíš, hle – Hospodinova ruka zasáhne…“
Exodus 8,16-9,12
Renomovaní biblisté zmiňují velkou pravděpodobnost, že původní předexilní verze příběhu o vysvobození z Egypta, tedy o velkém přechodu, nazvaném Pascha, obsahovala pouze sedm znamení: šlo o tři dvojice a poslední, sedmou ránou bylo pobití prvorozených. Právě číslovka sedm symbolizovala důležité poselství směrem k Božímu lidu: čas se naplnil, stejně jako se naplnila Hospodinova „trpělivost“ se zlem, které Egypt páchal na Jeho vyvolených. V poslední úpravě knihy Exodus byly z tradice přidány další tři znamení, aby se nejen zdůraznil čas a plnost, ale i ruka Jahveho, jediného Boha a Pána.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.