25. 10. 2019

Společná modlitba růžence

Původ modlitby růžence je připisován svatému Dominikovi, jemuž to měla zjevit Panna Maria v roce 1214. Vložení rozjímavých tajemství z jejího života a ze života Ježíše je spojován s kartuziánem Dominikem Pruským na počátek 15. století. Tak, jak známe tuto modlitbu dnes, ji zavedl papež Pius V. v roce 1569. Poslední změnu zavedl papež Jan Pavel II. v roce 2002, kdy k dosavadním třem tajemstvím (radostné, bolestné a slavné) přidal ještě tajemství světla. Říjen je odedávna měsíc zasvěcen této modlitbě, a tak kromě rodin a různých společenství se můžeme růženec modlit společně i v kostele každý říjnový pátek v 17 hodin.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.