18.11. 2018

Příprava rodičů ke křtu dítěte od 17:00

Rodiče, kteří touží pokřtít v naší farnosti své dítě, absolvují jedno společné setkání s knězem, kde se dozví o závazcích, které na sebe při křtu přebírají, o podmínkách pro kmotrovství, ale i o průběhu křestního obřadu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.