21. 4. 2021

Biblický večer

115. DEKALOG
Exodus 20, 1–21
Okolnosti, za nichž dává Hospodin poznat
své zákony, jsou více než podivuhodné: Mojžíš se ponoří do mraku, z něhož ostatní slyší
pouze hukot hromu a vidí šlehající blesky.
Kdo by se nebál takového Boha? Kdo by se
chtěl k němu přiblížit? Není divu, že žádají
Mojžíše, aby s Bohem mluvil on sám, a oni
budou poslouchat Mojžíše i samotného
Boha. Nelze si nevzpomenout na to, kolikrát
už něco podobného slíbili a kolikrát opět
zapomněli na všechna dobrodiní, která jim
Bůh prokázal. Cesta, po které je vede, a přikázání, která jim na tuto cestu dává, nejsou
jednoduchá. Ani pro ně, ani pro nás.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.