9.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.