4. 12. 2019

Biblický večer

SETKÁNÍ S FARAONEM

Tu Josef uvedl k faraonovi svého otce Jakuba a představil mu ho a Jakub faraona pozdravil. Faraon se Jakuba zeptal: „Kolik ti je let?“ a Jakub faraonovi odpověděl: „Let mého pobytu na zemi bylo sto třicet, má léta byla krátká a nešťastná a nedostihla věku mých otců, let jejich pobytu.“.

Genesis 47

Se vším bychom možná souhlasili, kdyby Jakub, považovaný za skutečného zakladatele rodu Izraele, sestávajícího z dvanácti kmenů podle jeho synů, nepožehnal egyptskému faraonovi, jenž nejen že nepatřil k vyvolenému židovskému národu, ale navíc žil hříšným způsobem život, ba přímo představoval nebezpečí správné víry. To není jediný problém v tomto textu: když Josef doslova všechny obyvatele Egypta zotročí a podřídí je faraonovi i tím, že nemají žádný majetek a žádnou půdu – nechová se jako despota? Lze označit jeho způsob obchodování jako morálně nezávadný?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.