29. 4. 2020

Biblická hodina

Dnes se opět můžete zúčastnit biblické hodiny, streamovaný výklad začíná v 18:15.

NOVÉ ROZMLOUVÁNÍ S HOSPODINEM

Tu Hospodin řekl Mojžíšovi: „Jdi a mluv k faraonovi, egyptskému králi, aby propustil Izraelity ze své země.“ Mojžíš Hospodinu odpověděl: „Hle - ani Izraelité už mě neposlouchají, jak mě bude poslouchat faraon?“

Exodus 6,2-7,7

Stále dokola ta samá písnička. Bůh po Mojžíšovi chce, aby se vydal za egyptským faraonem, a Mojžíš se brání, protože se na toto povolání necítí. Už po několikáté. Židé v této kapitole doposud nevnímají pouze část historického povolání jejich velkého předka, ale především ukázku vztahu Boha k člověku, kterého vyvolil a téhož člověka k Bohu, v němž je zahrnutý i vztah Boha k lidu, který si vyvolil a téhož lidu ke svému Bohu. Stejně jako se Mojžíš bránil velkému a vznešenému úkolu, bude se mu ve svých dlouhých dějinách bránit i celý židovský národ.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.