2. 12. 2020

Biblická hodina - Prvorození

V 18:30 na faře pokračuje výklad Bible 13. kapitolou knihy Exodus, kde je řeč o zasvěcení prvorozených.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.