27. 10. 2021

Biblický večer

Exodus, kapitoly 25–29
Poslední středu v měsíci věnujeme tématům probíraným v září a říjnu, osobní i společné sdílení má posloužit nejen ke kontrole, zda byl text Božího Slova správně pochopen, ale především ke vzájemnému obohacení, kdy každého z účastníků večera mohlo z Božího Slova oslovit něco úplně jiného.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.