9. 10. 2022

Biřmování 9. 10. v 10:30 za účasti biskupa

V neděli 9. října 2022 přijede do naší farnosti biskup Zdenek Wasserbauer, jenž je zároveň generálním vikářem pražské arcidiecéze. Bude udělovat biřmování třem farníkům. V tuto neděli proběhne ve farnosti jen jedna mše svatá v 10:30 – prosím přijďte společně prožít významný den našeho farního společenství!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.