19. 2. 2020

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ

Genesis 1-50

Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu, jenž této poslední hodině v měsíci únor předchází.

večer vede Patrik Benda

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.