13. 12. 2023

Biblická hodina

186. MĚDĚNÝ HAD A DALŠÍ VÍTĚZSTVÍ

Numeri, kap. 21

Předchozí Mojžíšův hřích není důvodem k tomu, aby rezignoval na poslání, které mu Jahve svěřil už v okamžiku povolání. Naopak, tím věrněji má vyplnit vše, co mu zde na zemi zbývá. Zaslíbenou zemi nakonec sice zahlédne pouze z dálky, nicméně jeho úkolem je dovést Izraelity k jejím hranicím. Během dlouhé cesty budou ohrožováni jak vnitřně, tak zvenčí. Vnitřní hrozbou se stává neposlušnost a nedůvěra, vnějším pak nejen nepřátelsky naladěné domorodé kmeny, ale i různá pouštní havěť, ztělesněná do jedovatých hadů. Pravděpodobnost úspěšného završení své poutě z Egypta se stává ze dne na den slabší a slabší. Jakou roli pak ve skutečnosti při záchraně sehraje měděný had, kterého Mojžíš vyhotoví, a jak si tuto událost lze přijatelně vysvětlit? Závěr kapitoly čtenáře nenechává na pochybnostech, že Boží vedení, i když nemusí být člověku srozumitelné, nakonec vede k vítězství. Izraelité prožívají první vítězství při podrobování si nového území, i když k tomu lidsky nemají žádné předpoklady.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.