13. 3. 2022

Druhé skrutinium katechumenů

Při mši svaté v 9:00 hod na druhou neděli postní proběhne druhé skrutinium našich katechumenů. Svojí přítomností je můžeme podpořit a být s nimi na mši svaté.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.