9. 5. 2021

Ustanovení nových pomocníků Eucharistie

Ne zcela přesně jim říkáme akolyté – těmito se správně nazývají pouze muži (a od roku 2021 z rozhodnutí papeže Františka nově i ženy), trvale ustanovení do služby Eucharistie. Jde o jakousi formu zasvěcení, kterou znaly i prvotní křesťanské obce: mezi věřícími byli vybráni a následně po prozkoušení a osvědčení obvykle v těžkých podmínkách pronásledování biskupem ustanoveni někteří jednotlivci, jejichž úkolem bylo nejen podávat svaté přijímání, ale především často s nasazením vlastního života jej přinášet i do míst, kam se kněz anebo biskup nemohl dostat. Šlo jak o některé domácnosti, tak o nemocné a umírající, ale i o uvězněné v žalářích. Služba, kterou v našich farnostech aktuálně provozujeme, má na tuto případnou celoživotní roli připravovat jak jednotlivce, tak celou komunitu. Z pověření kardinála Dominika Duky k dosavadním čtyřem pomocníkům budou otcem Milošem ve mši svaté v 9 hodin ustanoveni Martin Damian a Helena Sobotková

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.