12. 2. 2023

Uvažujete o přípravě k biřmování - přidejte se!

V neděli odpoledne v 15:00 hodin se koná druhé setkání přípravy k biřmování – je to poslední příležitost přidat se k letošním čtyřem dospělým zájemcům o tuto svátost.

V lednu se na prvním nedělním setkání sešli čtyři lidé, aby společně naslouchali, proč právě jim a proč právě biřmování může být pro ně pomocí na životní cestě. Každý z nich má zatím za sebou jinou cestu, tou společnou je však pro ně něco se dozvědět, o něčem uvažovat a posilnit v sobě ducha, jenž v nich může způsobit i schopnost rozhodovat se takovým směrem, o jakém ani neměli ponětí anebo k němuž nikdy nenalezli odvahu. V únoru je poslední možnost se k této skupince přidat. Pak už bude následovat osm dalších přednášek, modliteb i vzájemných rozhovorů, z nichž pak následně vzejde osobní rozhodnutí, zda v listopadu letošního roku svátost biřmování přijmou. Tato slavnost je pak slavností nás všech, nejen jejich a jejich nejbližších příbuzných a přátel.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.