12. 6. 2022

První svaté přijímání

Příští neděli 12. června prožíváme společně se 6 dětmi slavnost prvního sv. přijímání.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.