21. 3. 2021

Nejsou nedělní mše

Z důvodu nemoci otce Miloše jsou všechny nedělní mše zrušeny bez náhrady.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.