21. 7. 2019

Farní motorky

Již podruhé vyrazíme společně na svých motorkách nejen proto, že nás to baví, ale i proto, abychom se spolu modlili na několika místech v Čechách,
na Moravě a tentokrát i v Rakousku a Maďarsku. Cílem je benediktinský klášter Pannonhalma, založený roku 996 uherským knížetem Gejzou, jenž sem povolal několik mnichů z Břevnova. Skupinku farníků mohou ti ostatní vyprovodit modlitbou požehnání hned po nedělní mši a znovu je přivítat doma ve středu večer opět v kostele na mši svaté.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.