16. 11. 2023

Nebyli jste biřmováni? Přihlaste se na přípravu

V příštím roce opět ve farnosti plánujeme udílení svátosti biřmování. Dospělí, kteří tuto svátost nepřijali a chtějí o tom aspoň uvažovat, ať se do konce roku emailem přihlásí na adrese farnost.bubenec@gmail.com, setkání se pak konají jednou měsíčně v neděli odpoledne.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.