27. 3. 2022

Mše svatá k uctění blahoslaveného Karla Habsburského

Příští neděli bude při mši svaté v 9 hodin uctěn blahoslavený Karel Habsburský, na mši budou přítomny jak jeho ostatky, tak příslušníci čest-né vojenské jednotky s praporem a trubačem. Tato mše bude slavena v roce 100. výročí jeho úmrtí a také jako prosba za ukončení války na Ukrajině, poslední český král a rakouský císař byl velkým zastáncem míru během první světové války.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.