6. 1. 2024

Žehnání vody, křídy a kadidla

Na slavnost Zjevení Páně (Tří králů) bude při ranní mši v 8 hodin, po ní následuje pravidelný úklid kostela

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.