4. 9. 2020

Modlitba za Arménii

Typickým arménským křesťanským symbolem je tzv. chačkar, ornamentální kříž vyrytý do kamene, jenž se nachází v chrámech i na hřbitovech.
Modleme se za Armény žijící v České republice, zejména za ty, kteří pro nedostatek příležitostí nemají možnost žít a pěstovat svou kulturu ani náboženství.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.